Σχετικά με εμάς

Υπεύθυνος των προγραμμάτων θα είναι ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Α' Κατηγορίας κ. Μιχάλης Κατσικαδέλης (Phdc, MSc, I.C.E.C.P.)

Πλήρες Βιογραφικό - Αθλητικό/ Προπονητικό Βιογραφικό

Το «Table Tennis for You» είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα προπόνησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των αθλητών-τριων που το επιλέγουν, το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά από την Τ.Ε. Δυτ. Ελλάδος το 1ο εξάμηνο του 2013. Από τον Σεπτέμβριο του 2013, το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον εμπνευστή του σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς την εμπλοκή ή συνεργασία με την Ομοσπονδία.

Το «Table Tennis for You», αναφέρεται σε επιστημονική υποστήριξη αθλητών-τριων και υλοποιείται με συνεργαζόμενα σωματεία, σχολεία, φορείς κα

Ο χαρακτήρας του προγράμματος είναι εθελοντικός. Ωστόσο, τα μέλη του καταβάλουν συμβολική εισφορά στα συνεργαζόμενα σωματεία για τη χρήση των εγκαταστάσεων.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η γνωριμία όλο και περισσότερων με το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ανεξάρτητα από την ηλικία ή το επίπεδο. Τα τμήματα είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των μελών όπου υφίστανται τμήματα Αρχαρίων και Προχωρημένων καθώς και σε ειδικά τμήματα Personal Training.

 

Ο εμπνευστής και εφαρμοστής του προγράμματος είναι αξιολογημένος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και πτυχίο Α’ Κατηγορίας, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας προπονητής από το 1996 και έχει εργαστεί ως σωματειακός και Ομοσπονδιακός Προπονητής επί σειρά ετών. Επίσης, είναι αναγνωρισμένου κύρους Αθλητικός Επιστήμων, κάτοχος Υποτροφίας από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για το έργο του και διαθέτει πληθώρα ερευνητικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε Παγκόσμια Συνέδρια Αθλητισμού και μεγάλη προσφορά σε εθελοντική εργασία επί σειρά ετών ( Α.Μ.Ε.Α., Special Olympics). Τέλος, ήταν Υπεύθυνος Επιμόρφωσης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. επίσης σε εθελοντική βάση για αρκετά έτη.

Διαθέτει λοιπόν όλα τα νόμιμα και τυπικά προσόντα που απαιτεί ο νόμος για να διδάξει και να εκπαιδεύσει νέους αθλητές-τριες με την παιδαγωγική προσέγγιση που απαιτείται.